Pano Nakakatulong Ang Barley Sa Taong ANEMIC

  • CHLOROPHYLL – ¬†Malaki ang naitutulong sa produksyon ng hemoglobin dahil sa taglay nitong chlorophyll,tumutulong rin ito sa produksyon ng red blood cells and
    white blood cells.
  • FOLIC ACID (vit. B12) – ito ang tumutulong sa pagpapataas ng Iron para sumama sa globin at makabuo ng red blood cells.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>